Novitus nano kases aparata lietotaja rokasgramata

Ikviens uzņēmējs, kuram mūsu uzņēmumā ir kases aparāti, ikdienā cīnās ar jaunām problēmām, kuras šīs ierīces var radīt. Tāpat kā visas elektroniskās iekārtas, arī kases aparāti nav neatkarīgi no defektiem un dažreiz sabojājas. Ne katrs uzņēmuma īpašnieks zina, ka vienmēr, kad ieraksti tiek veikti ar kases aparāta palīdzību, vajadzētu būt dažādām šādām ierīcēm - šodien šīs atslēgas kļūmes dēļ.

https://termi-seran.eu/lv/Termiseran - Atbrīvojieties no aizcietējumiem un rūpējieties par plakanu vēderu!

Ja trūkst rezerves elzab kases aparāta turpmākās preču pārdošanas vai palīdzības laikā, nodokļu inspekcija var uzlikt naudas sodus, jo tas neļaus pārdošanas sarakstus galveno ierīču sabrukšanas laikā. Dokumentos, kas tiek glabāti kopā ar kases aparātu, jāietver kases aparāta apkalpošanas buklets. Patiesībā tiek pabeigti ne tikai visi ierīces remonti, bet arī dati par kases aparāta dalīšanu fāzē vai tās apmaiņu. Servisa stāvoklī tas papildus jāievada unikāls numurs, kuru kasei piešķīrusi nodokļu inspekcija, uzņēmuma nosaukums un to telpu adrese, kur skaidra nauda tiek ņemta. Visas šīs piezīmes ir derīgas nodokļu pārbaudēm. Jebkuri labojumi kases apziņā, ieskaitot tā maiņu, ir saistīti ar specializētu pakalpojumu, ar kuru visiem uzņēmējiem, kas izmanto kases aparātus, jānoslēdz parakstīts līgums. Kas ir ļoti - jums jāinformē nodokļu inspekcija par katru kases tehniķa maiņu. Pārdošanai kasēs vajadzētu strādāt pastāvīgi, jo, lai veiksmīgi piepildītu kases aparāta atmiņu, tā jāaizstāj ar pēdējo, atceroties lasīt atmiņu. Fiskālā kases aparāta lasīšanu, iespējams, tāpat kā izmaiņas veic tikai pilnvarota persona. Turklāt precei jābūt izpildītai nodokļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē. No kases aparāta atmiņas nolasīšanas tiek sastādīts atbilstošs protokols, kura kopija tiek nosūtīta nodokļu inspekcijai, bet jauns - uzņēmējam. Viņam šis protokols jāsaglabā kopā ar sekojošajiem dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - viņa procedūras dēļ birojs var uzlikt sodu.